Saturday Apr 06, 2024

เริ่มจากรักแรกพบ แล้วก็ต้องเจ็บไม่รู้จบจาก "การนอกใจ"

รักครั้งนี้เป็นพรหมลิขิตหรือเวรกรรม เมื่อคนเห็นแก่ตัวมาเจอกับคนอดทน 18 ปี ที่ผ่านมาเริ่มต้นจากรักแรกพบ แล้วต้องเจ็บไม่รู้จบจากการนอกใจเพราะรักเขามากเราจึงต้องจำยอม ต้องทนให้ได้ถ้าเขาจะมีใครซ้ำแล้วซ้ำเล่า 

#พี่อ้อยพี่ฉอดตัวต่อตัว EP266

Comments (0)

To leave or reply to comments, please download free Podbean or

No Comments

Copyright 2018-2023 CHANGE2561. All rights reserved.

Podcast Powered By Podbean

Version: 20240320