Monday Feb 06, 2023

เพิ่งรู้ว่าเขายังไม่เลิกกับคนเก่า วันนี้จึงต้องใช้ชีวิตแบบเราสามคน

คืนก่อนแต่งงานสามีกลับบ้านตี 4 และยังไม่ให้เราลงรูปแต่งงานในโซเชียล เพิ่งรู้ว่าเขายังไม่เลิกกับคนเก่า ตอนนี้จึงต้องใช้ชีวิตแบบเราสามคน ทำอย่างไรดีเมื่อเรายังเลิกรักเขาไม่ได้

#พี่อ้อยพี่ฉอดตัวต่อตัว EP205

Comments (0)

To leave or reply to comments, please download free Podbean or

No Comments

Copyright 2018-2023 CHANGE2561. All rights reserved.

Podcast Powered By Podbean

Version: 20230822