December 20, 2021

ตอนรักบอกรับเราได้ทุกสิ่ง ตอนทิ้งบอกว่าอายที่เราป่วยเป็นเพดานโหว่

“เขาอายที่มีแฟนเป็นเพดานโหว่” คำบอกเลิกจากเขาที่เธอไม่เข้าใจ ว่าทำไมเขาไม่จากเธอไปตั้งแต่แรก เมื่อรู้ว่าเธอเป็นแบบนี้... เธอกับเขารักกันมา 5 ปี และเขารู้ว่าเธอป่วยเป็นเพดานโหว่ตั้งแต่ที่รู้จักกัน เขาบอกกับเธอว่า “เขารับได้ทุกสิ่งที่เธอเป็น” แต่สุดท้ายเขากลับทิ้งเธอไปด้วยคำยุแยงจากครอบครัวเขา โดยเขาให้เหตุผลกับเธอว่า “เขาไม่เคยรักเธอ เขาอายที่มีแฟนป่วยเป็นเพดานโหว่” 

#พี่อ้อยพี่ฉอดตัวต่อตัว EP146

More episodes

Load more

Podbean App

Play this podcast on Podbean App